Code Week Бъдещето е код
март – май и октомври – декември

Tехнологиите без които не можем

24 април, гр. Добрич
Организирано от 1H Ltd.

Всички събития

гр. Добрич, 9300 гр. Добрич, бул."Трети март" №1

Описание

  • Час: 10:00, 11:30, 13:30
  • Стая: стая 407
  • Тема: Tехнологиите без които не можем
  • Ще направим една лекция за новите технологии без които не можем. Как можем сами да изградим тези технлогии и какви знания ни трябват в тази насока.

  • За по-напредналите ще раздадем няколко интересни задачки, като ще продължим работа по тях и през weekend-а.

  • препоръчително за ученици от 7 до 12 клас