Code Week Бъдещето е код
март – май и октомври – декември

Често задавани въпроси

Ако не намерите отговори на въпросите, които търсите, не се колебайте да се свържете с нашия екип.

Какво е Бъдещето е код? към съдържанието

"Бъдещето е код" е мотивационно турне на ентусиасти, работещи в IT-сферата, целящо да атакува предразсъдъците, които имат учениците към програмирането и технологиите и да събуди интереса им към тези професии. Лекторите правят това чрез посещение в рамките на ден в избрано училище в страната. Уговорката за посещение се прави от лектора, който се свързва с избраното учебно заведение.

За постигане на целта, лекторите, участващи в инициативата, правят на място две неща:

 1. Заемат мястото на учителя в час по информатика, информационни технологии или друго, на деца 5-12 клас, като вместо стандартната учебна програма за дадения час, разказват как са се запалили по технологиите, какъв е бил техния първи сблъсък с програмирането, забавни истории от работата си, колко ценно умение е това да програмираш и да си на “ти” с технологиите и прочее. Отново, това се прави с мотивационна цел, за да разпали интереса към програмирането и технологиите. За какво точно да се говори е в ръцете на лектора. За подробности, вижте секцията Съдържание на презентациите.
 2. Опционално организират неформална сбирка-беседа в извънучебно време (след часовете), в зала, предоставена от учебното заведение, със заинтересованите деца и евентуално преподаватели по информатика. Целта на сбирката е учениците да се насочат към онлайн ресурси и начини как да започнат своето развитие в сферата. Въпросните сбирки могат да послужат и като начален тласък да се организира местен кръжок, обединяващ тези, които имат интерес към програмиране и технологии. Вижте повече в секцията Сбирки.

Комерсиална инициатива ли е? към съдържанието

Не.

Бъдещето е код е проект с идеална цел. Трудът на организаторите е доброволен и не се приема спонсорство.

Ще бъда ли възмезден като лектор? към съдържанието

Лекторите участват в инициативата доброволно. Организаторите на "Бъдещето е код" не предлагат възнаграждение за организиране на събитие.

От друга страна, силно насърчаваме компанните да стимулират служителите си да участват в турнето, като оформят посещението им в учебното заведение като командировка – в работно време, поемайки транспортните разходи и предоставяйки командировъчни.

Кой го организира? към съдържанието

Организира се от Дигиталната национална коалиция, заедно с помощта на екип от доброволци и със съдействието на Министерството на образованието и регионалните инспекторати.

Мотивация към съдържанието

Известна е острата липса на достатъчен брой мотивирани и добре подготвени преподаватели в училищата извън столицата и по-големите градове, особено в сферата на съвременните IT-технологии.

Сред много хора се наблюдават погрешни предразсъдъци към програмирането и технологиите — че това е скучна работа, че това е сложна дейност, която може да се извършва само от по-особени хора, с някакви специални умения и прочее. Нито едно от тези неща не е вярно и една основна задача на тази инициатива е да разклати основите на тези предразсъдъци, като представи на учениците една нова гледна точка, от първа ръка, към IT-сферата и работата там. Програмирането е мощен инструмент и ще става все по-необходимо умение занапред. Това е посланието, което турнето ще носи.

Петя Панайотова, завършила журналистика в Софийския университет "Св. Климент Охридски", казва следното по повод все по-осъзнатия си интерес към програмирането и технологиите:

"Възможностите и предизвикателствата, които те предлагат, са все по-привлекателни за мен. Наскоро гледната ми точка към програмирането се промени, като това разбира се не стана изведнъж. Осъзнах, че в училище съм си създала погрешна и ограничена представа (не без "съдействието" на програмата по предмета, начина на преподаване и липсата на ефектива комуникация с преподавателя) за процеса на програмиране и това, което може да се постигне чрез него. Тази негативна гледна точка се е дължала на неразбиране и незадълбочен поглед."

С това турне се цели да се направи връзка между бизнеса и потенциалните бъдещи кадри, като се разпали отрано огънят в главите на младежите, като им се даде цел, която да преследват, като се мотивират да го направят и като им се предоставят инструменти за целта.

Целева група към съдържанието

Основна целева група са учениците от 5 до 12 клас, без значение на техния профил или специализация.

В целевата група попадат всякакви училища, не само математически и профилирани гимназии. На тази възраст е трудно учениците да са избрали своето призвание и всяка възможност за избор, която им се предостави, се превръща и във възможност за развитие на техния интерес впоследствие. Затова езикови и хуманитарни гимназии също могат – и даже е желателно – да участват в турнето.

Механизъм към съдържанието

Фирмите, изявили интерес да участват, изпращат за един ден свои запалени за идеята служители, като поемат транспортните и командировъчните им разходи, в училище в страната, където в час по информатика, информационни технологии или друга дисциплина, вместо обикновената програма, те разказват на децата защо им харесва да правят това, което правят, как са започнали, разказват забавни истории, свързани с работата им и прочее. При желание и възможност от страна на лекторите и училището, след учебните часове може да се организира неформална среща, в зала, предоставена от учебното заведение, където заинтересовани деца ще могат да получат повече напътствия къде и какво да четат и как да направят първи стъпки, ако им е интересно. Вероятно е и да има обмяна на опит между преподавателите по информатика и лекторите.

Най-оптимално би било лекторите, посетили дадено училище, да разкажат едно и също нещо в няколко последователни учебни часа, като по този начин се достигнат повече паралелки и ученици. Например, да се говори във всички часове по информатика, които се случват в дадена зала за този учебен ден.

Тъй като да се водят няколко учебни часа подред може да е доста уморително, се препоръчва лекторът да не е сам, а да са екип от двама или повече, като водят часовете заедно – взаимно допълвайки се – или просто се редуват кой да има ръководна роля за текущия учебен час.

Ангажиментът, поет от лектора, трябва да е предварително ясен и съгласуван с учебното заведение.

Напълно допустимо е в инициативата да се включат като лектори и физически лица, без да са от името на някоя компания.

Организация и логистика към съдържанието

Организацията на цялото събитие ще се координира с помощта на нашия екип и с помощта на представители на училищата, като ние ще съдействаме за съставяне на разпределение на лекторите в турнето в различни училища и градове. Съгласието на фирмата и лекторите да посетят даденото населено място ще се взима предвид. От страна на участващите фирми е достатъчно на желаещите да се включат техни служители да се уреди транспортът им и времето им да бъде отчетено като командировъчен ден.

 1. Учебните заведения от страната попълват формуляр, в който изявяват желание да се включат, оставят координати на лице за контакт и подробности относно възможностите си за посещения.
 2. Желаещите да се включат като лектори, също се регистрират в платформата, за да могат да получат достъп до списъка с регистрирани учебни заведения.

Ако желаете да посетите училище, което не е попълнило формуляра за връзка, имате две опции:

 1. Да се опитате да намерите контакти на училището и да поискате съгласие от тях директно. Може да използвате информацията в този сайт, както и да реферирате към нашия екип за допълнителна информация.
 2. Да ни пишете с молба за съдействие, която ние ще предадем на съответните РИО и ще разчитаме на помощ от тях.

При осъществяване на връзка с училище, създайте събитие в сайта, документиращо предстоящото ви посещение.

Всяко училище може да бъде посетено от един или повече екипа от лектори. Всеки екип може да се състои от един или повече лектори. Един екип лектори може да води само един учебен час в даден момент от времето.

За въпроси и проблеми с логистиката, може да се свържете с нас.

Съдържание на презентациите към съдържанието

Лекторите имат пълната свобода да решат как точно да структурират всеки учебен час, в който ще говорят, както и за какво точно да разказват.

Ние препоръчваме на лекторите:

 • Да не разчитате на допълнителна техника като проектор, озвучаване, компютри, интернет за самите учебни часове. Много от училищата не разполагат с тази комбинация от техника и ако изградите презентацията си в самите учебни часове така, че да е само говор, ще се осигури максимална гъвкавост и ще се увеличи възможността за достигане на по-широка аудитория – достатъчно ще е лекторът единствено да бъде допуснат в един или повече учебни часа.
 • Да бъдете максимално откровени с децата и да излъчвате ентусиазъм. Разчупването на стандартния формат на учебния час ще грабне вниманието на учениците и ще има по-траен ефект.
 • Да организирате неформалната сбирка след учебните часове и да съобщите на класа в колко часа и в коя зала ще очаквате тези от тях, които имат интерес да научат повече. Вижте подробности за тези сбирки в секцията по-долу.
 • Ако е предварително уточнено, че училището и залата, в която ще бъдете, ще има на разположение проектор, интернет и компютри, бихте могли да организирате и по-интерактивна презентация, включително и с някаква демонстрация, която ангажира и самите деца – например нещо, използващо Scratch, нещо, засягащо основи на HTML/CSS, или да прожектирате видеоклип, подобен на този.
 • Разказвайте истории. Историите имат много по-силен мотивационен ефект и се запомнят много повече, отколкото предаването на материал. В един учебен час от 45 минути, предаването на нов материал на сравнително непозната аудитория не е реалистична цел. Мотивационният подход би бил по-успешен.
 • Интерактивни презентации и сесии тип "уъркшоп", в които се правят конкретни експерименти и се предава конкретна информация, може да се направят в опционалните сбирки след часовете.
 • Насърчете учениците да сформират групи по интереси и училищата да им съдействат с общо помещение с интернет, където те да се срещат и да развиват идеите си и уменията си. Учители или представители на местната IT-общност могат да се включат като ментори. Групите могат да се срещат регулярно, например веднъж седмично. В срещите, участниците ще могат да правят каквото искат – да работят по игра, уебсайт, да четат за нова технология, да програмират робот – светът е пред тях. Добре е да бъдат упътени към инструмените, които съществуват онлайн, за да им помогнат да се организират, да набират още съмишленици и да намират ресурси.

Материали

Допълнителни идеи за материали, към които може да насочите заинтересованите деца, може да намерите на страницата с ресурси за България в инициативата Europe Code Week. Всички ресурси в този линк са на български, тъй като чуждият език е допълнителна бариера за деца и ученици и е добре при възможност да се избегне.

Въпреки всичко, нашите напътствия са само инструктивни. Лекторът запазва свободата си да разкаже за своя поглед над технологиите и програмирането по начин, който му е на сърце.

Сбирки след часовете към съдържанието

Тези срещи са опционални и зависят от една страна от желанието и времевата възможност на екипа лектори, посетил дадено училище и от друга страна, от възможността на училището да предостави помещение за целта.

Предполага се, че в тези сбирки желаещите да дойдат ще са много по-малко от всички ученици, на които е презентирано през деня, затова вероятно обикновена класна стая или компютърен кабинет вероятно ще е достатъчен.

Цели на сбирката могат да бъдат едно или повече от следните неща:

 • Да се продължи темата от часовете, в повече детайли.
 • Да се съберат на едно място хората с общи интереси и да се запознаят един с друг. Да се положи основата на местна група по интереси.
 • Да се насърчат учениците да си направят собствена група, за самоорганизация.
 • Да се отговори на въпросите, които учениците биха имали.
 • Да се упътят заинтересованите към курсове за програмиране, софтуерни академии, летни училища и прочее.
 • Да се насочат децата към ресурси, които да четат (отправна точка може да са тези ресурси, които са на български) и да им се даде напътствие как да се развиват от тук нататък.
 • Да се направи малка работна сесия, в която се демонстира нещо конкретно, например базирано на Scratch засягащо основи на HTML/CSS.
 • Да се развие дискусия по темата програмиране, технологии, работа, бъдещо развитие, университетско образование в сферата – да/не и прочее.

Последващи дейности към съдържанието

Добра идея е след като веднъж е събуден интерес у децата към програмирането и технологиите, да има възможност тези, които са проявили любитство, да има как да продължат да получват информация по въпроса и да се развиват.

За тази цел, ще е полезно те да бъдат насочвани към последващи курсове, софтуерни академии, летни обучителни лагери, онлайн материали и прочее.

Възможните варианти за поддържане на интереса на учениците и предоставяне на възможности за тяхното развитие могат да бъдат обсъждани в тази организационна Facebook група.

График и времетраене към съдържанието

Текущото издание ще се проведе в периода март – май и октомври – декември. Периодът е ориентировъчен. Напълно допустимо е сбирки да се случат и извън този график, при желание и възможност на лектори и училища.

Конкретната дата на посещение се определя от лектора и се съгласува с избраното учебното заведение. Продължителността на посещението трябва да покрива поне един учебен час. Горна граница няма.

Как да се включите към съдържанието

След като сте се запознали с изложението в тази страница, попълнете един от двата формуляра по-долу. При въпроси, пишете ни.

Училище или друго учебно заведение

От вас се очаква да изявите желание да бъдете посетени от лектор или екип от лектори, да ги допуснете в редовен час на една или повече паралелки и да укажете в кои дни бихте могли да направите това. Подробности ще намерите в регистрационния формуляр.

Обикновено едно училище ще бъде посетено максимум от един екип лектори, поради ограничения ресурс на лекторите. Един екип лектори може да води само един учебен час в даден момент от времето.

Регистрационен формуляр за училище →

Лектор

От вас се очаква да изберете учебно заведение и ден, в който да се придвижите до там и да забавлявате учениците в няколко поредни учебни часа. Вижте секцията за логистика за повече подробности.

Обикновено едно училище е достатъчно да се посети от един екип лектори. В един екип може да има един или повече лектори. Ако сте част от по-голяма фирма, бихте могли да се включите с повече от един екип, по възможност в различни училища в страната. Попълнете регистрационния формуляр по веднъж за всеки екип лектори.

Ще можете да изберете учебно заведение, след като се регистрирате и влезете в системата. Там ще видите списък с всички училища, изявили желание да участват, както и лице за контакт за всяко училище.

Следващата стъпка е да се свържете с лицето за контакт, посочено за избраното училище, да потвърдете датата, часа и продължителността на посещението си, както и да уточните други подробности, след което да създадете събитие в този сайт, регистриращо посещението в избраното училище.

Регистрирайте се като лектор

Ако желаете да посетите училище, което все още не е изявило желание да се включи в тази инициатива, вижте обяснението в секция логистика.

Популяризация на събитието към съдържанието

Не забравяйте да направите снимки по време на събитието.

За да се популяризират събитията и инициативата, може свободно да споделяте линка към сайта на кампанията, към Facebook страницата ни, както и:

 • Да разпространявате линка на създаденото от вас събитие.
 • Да направите снимки по време на събитието, които да качите в общия поток снимки във Flickr.
 • Да се свързвате с медии и да пускате прессъобщения, като обявявате, че вашата компания е част от инициативата "Бъдещето е код".

Може да ни пишете с предложения как да направим инициативата още по-популярна, мащабна и успешна.

История към съдържанието

Пилотното издание на инициативата се състоя в средата на октомври 2014 г., като част от Europe Code Week, под шапката на Дигиталната национална коалиция и съвместно с Министерството на образованието. В него се включиха като желаещи за посещение над 120 училища от цялата страна.

Отворен код към съдържанието

Сайтът на платформата е с отворен код. Ако забележите проблем или, имате идея за развитие на сайта, приносът ви е добре дошъл.

Контакти към съдържанието

Не намирате отговорите, които търсите, или не сте получили достатъчно информация?

Свържете се с нас