Code Week Бъдещето е код
март – май и октомври – декември

Регистрация на учебно заведение

Формуляр, попълван от учебно заведение, изявяващо желание да се включи в Бъдещето е код.

Ако вече имате регистрация, влезте от тук.

Попълнените от вас данни ще бъдат видими за лекторските екипи, които ще изберат училище и ден за посещение и ще се свържат с лицето за контакт, посочено от вас, за да потвърдят посещението и да уточнят подробностите. С регистрацията тук вие потвърждавате желанието си да бъдете посетени от лектор или екип от лектори, да ги допуснете в редовен час на една или повече паралелки и да укажете в кои дни бихте могли да направите това.

За целта е необходимо да оставите данни на лице за контакт, с което лекторът да се свърже и да се уговори посещението. Можете да променяте попълнената информация и след първоначалната си регистрация.

Поради факта, че лекторският ресурс е ограничен, не можем да гарантираме, че ще бъдете посетени от лектор, дори и да сте попълнили формулята.

При въпроси или проблеми, може да се свържете с екипа ни.

Информация за учебното заведение

Лице за контакт

Лекторите, които изявят желание да посетят вашето учебно заведение, ще се свържат с лицето за контакт, за да уговорят посещението си и да уточнят подробностите.

Данни за вход в системата

Дължината трябва да е от поне 8 символа.

Информация за посещенията

Дни, в които имате възможност да допуснете лекторите във вашите часове. Ако имате предпочитани и по-удобни дни от седмицата, или периоди, отбележете ги тук. Отбележете и коя смяна. Полето е в свободен текст. Например: "Вторник до петък, първа или втора смяна. Без седмицата 25-29 май."
По какви предмети са часовете, в които имате възможност да допуснете лектори.
Не е задължително в залата да има някаква техника, но ако разполагате с такава, укажете го. Лекторите може да решат да я използват.
Дали имате възможност да предоставите помещение, в което да се организира незадължителната сбирка в извънучебно време. За подробности относно тези сбирки, прочетете тук.
Използвайте това поле, за да оставите на лекторите, избиращи учебно заведение, други бележки или информация, която не е уточнена във въпросите по-горе.