Code Week Бъдещето е код
март – май и октомври – декември

Професия IT, кой кой е зад компютъра

19 май, гр. София
Организирано от Nemetschek

Всички събития

  • 19 май 2015 г.
  • Симеон Василев
  • svasilev@nemetschek.bg
  • 15 СОУ "Адам Мицкевич"
  • гр. София, общ. Столична, обл. София град, район Надежда, жк Толстой, ул. "Йордан Хаджиконстантинов-Джинот" № 68
гр. София, общ. Столична, обл. София град, район Надежда, жк Толстой, ул. "Йордан Хаджиконстантинов-Джинот" № 68

Описание

Обзор на професията IT специалист. 9:35 - 6-ти клас.