Code Week Бъдещето е код
март – май и октомври – декември

Бъдещето е код

27 май, гр. Самоков
Организирано от Хак България

Всички събития

очаква потвърждение от учебното заведение

гр. Самоков, обл. София област, ул. Македония №25

Описание

Събитието ще се проведе на 27 май като ще има две целеви групи - ученици от 6ти и 7ми клас. Презентацията пред учениците от 6ти клас ще се проведе от 10ч., а пред тези от 7ми клас - от 12:20ч. Целта на презентацията е да покаже какви възможности дава програмирането - как да го използваме и какво може да постигнем само с няколко реда код.