Code Week Бъдещето е код
март – май и октомври – декември

Програмирането като тайно оръжие

29 май, гр. Добрич
Организирано от CayetanoGaming

Всички събития

гр. Добрич, ул. Независимост 21

Описание

Имаше време, когато владеенето на английски не се смяташе за жизнено важно. Представете си, че родноезичните медии ви заливат с пропаганда и въпреки, че имате достъп до чужди гледни точки, не сте в състояние да ги разберете, защото не говорите езика.

Сравнете версиите на различни езици в Wikipedia по отношение на дадено историческо събитие (линкове за Балканската война):

български

английски

немски

френски

сърбохърватски

Колкото по-голяма част от съдържанието зад горните линкове можете да прочете и разберете, толкова по-адекватно информирани ще бъдете.

Абе, нали за програмиране щяхме да си говорим…?! Да! Или по-скоро за продуктивност!

Все по-близо е моментът, в който неспособността да накараш компютър да свърши нещо вместо теб ще представлява бариера пред развитието. Бариера, подобна на тази да не знаеш английски. Не става дума за това всички да се препитаваме с програмиране, както владеенето на английски не означава всички да сме преводачи. По-скоро говорим за това да можем да се концентрираме върху есенцията на това, в което сме призвани, оставяйки компютъра да върши обемната, рутинна и скучна работа.