Code Week Бъдещето е код
март – май и октомври – декември

Бъдещето е код

27 май, гр. Самоков
Организирано от Хак България

Всички събития

очаква потвърждение от учебното заведение

гр. Самоков, обл. София област, ул. Ястребец 4

Описание

Събитието ще се проведе на 27 май от 13ч.. Ще бъде изнесена презентация, целяща да заинтригува и мотивира учениците да учат програмиране. Целевата група ще са ученици 8-11 клас от компютърната паралелка. Ще има реални примери (под формата на клипчета) за това какво може да се направи чрез програмирането.