Code Week Бъдещето е код
март – май и октомври – декември

Писането на код като нещо полезно, а защо не и приятно.

08 юни, гр. Якоруда
Организирано от Experian

Всички събития

очаква потвърждение от учебното заведение

гр. Якоруда, обл. Благоевград, ул. "Цар Борис ІІІ" № 72

Описание

13:00 часа - в края на учебния ден. 50-60 ученика 9-11 клас. Кратка презентация и отворена дискусия. 2-ма водещи с потенциал да са две различни зали с паралелна дискусия и презентация, за да няма препълване на залата.

Теми: 1.) Писането на код може да бъде забавно:codecombat.com, LOLCODE, 2.) Програмирането е част от ежедневието ни дори да не пишем програми: примери за програмиране като ежедневие – ако има банани ми дай банан. Ако няма, но има портокали ми изстискай един портокал в чаша за пиене или нещо друго подобно. Инструкции към приятел какво да ни купи от магазина докато вършим нещо друго. Инструкции, инструкции 3.) Програмирането е полезно и да не си програмист – примери със счетоводители и ексел, нас като анализатори и обработване на данни. 4.) Програмните кодове могат да бъдат лесни или трудни за разбиране и не е необходимо да си експерт, за да напишеш програма. Примери с езици на ниско и на високо ниво. WYSIWEG editors. 5.) IT сектора не е тясно интегриран с корупциите и правителствените чадъри – повечето компании работят директно за клиенти в други държави и служителите не са пряко зависими от местните държавни схеми. 6.) С Интернет можеш да програмираш за дадена компания от комфорта на собствения си дом независимо къде се намираш. 7.) Комбиниране на знания по математика, приоритизиране, подреденост, хаотичност и креативност 8.) Кариерна част с отворена дискусия – какво можем да учим в университе, какво можем да работим в IT средата. Къде можем да се реализираме със знания в подобна насока.

Темите не са фиксирани абсолютно и ще се адаптират в свободна дискусия с учениците.