Code Week Бъдещето е код
март – май и октомври – декември

(Бъдещето) Настоящето е код

27 май, гр. Пазарджик
Организирано от XS-Software

Всички събития

гр. Пазарджик, ул. "Пирдоп" 1

Описание

Настоящето е код

  • Какво е програмиране и митовете около програмирането
  • Ролята на математиката в програмирането
  • Как завършвайки Езикова Гимназия сте с единия крак в програмирането
  • Как да започна