Code Week Бъдещето е код
март – май и октомври – декември

Събитие на 03.06.2015 в ПМГ "Нанчо Попович"

03 юни, гр. Шумен
Организирано от MentorMate

Всички събития

гр. Шумен, ул.”Св.Св.Кирил и Методий” 68

Описание

03.06.2015 (сряда) 8:20 - 9:00 11 г клас профил ИТ 9:10 - 9:50 11 а клас профил ИТ

10:10 - 10:50 10 г клас профил Инф. 11:00 - 11:40 11 б клас профил Инф.