Code Week Бъдещето е код
март – май и октомври – декември

Защо бъдещето е код? :)

28 май, гр. Белене
Организирано от Хак България

Всички събития

гр. Белене, обл. Плевен,  гр. Белене ул." България" 56

Описание

По покана на Мария Паскова за 11ти клас :)