Code Week Бъдещето е код
март – май и октомври – декември

Програмиране - Myth busters edition

08 май, гр. София
Организирано от Treasury Intelligence Solutions

Всички събития

гр. София, общ. Столична, обл. София град, ул. Георги Измирлиев, 2

Описание

В рамките на това посещение ще си поговорим за митовете около програмирането, за това какво е нужно и какво не, за да се захванеш с тази дейност.