Code Week Бъдещето е код
март – май и октомври – декември

На “Ти” с ИТ

29 май, гр. Карлово
Организирано от ПроЗнание

Всички събития

гр. Карлово, обл. Пловдив, ул. "Стремски полк" №6

Описание

В презентацията-дискусия ще бъдат покрити темите: къде се използва програмирането; приложението му в различните професионални сфери; видовете професии в ИТ; предизвикателствата в работата; как да започнем; умения.