Code Week Бъдещето е код
март – май и октомври – декември

Събитие на 05.06.2015 в ГПЧЕ "Йоан Екзарх"

05 юни, гр. Варна
Организирано от Тутуф

Всички събития

гр. Варна, кв. Чайка - 9010

Описание

Ще има две лекции на територията на училището - в 11:50 и 12:35.