Code Week Бъдещето е код
март – май и октомври – декември

Възможности за кариера в IT индустрията

09 юни, гр. Варна
Организирано от Flat Rock Technology EOOD

Всички събития

гр. Варна, кв. Чайка - 9010

Описание

Лекция и дискусия относно възможностите за реализация в IT индустрията. Обяснение на етапите на производство на софтуерен продукт: - Проектиране - Планиране - Изработване - Тестване - Поддръжка - Развитие Обяснение на различните професии свързани с всеки етап на производство на софтуер. Дискусия относно различните видове софтуер: - Уеб сайтове - Игри - Бизнес системи - Операционни системи - Приложни програми - Мобилни приложения - Други