Code Week Бъдещето е код
март – май и октомври – декември

Професия IT Специалист

26 юни, гр. София
Организирано от VMware

Всички събития

гр. София, общ. Столична, обл. София град, ул. Искър 61

Описание

Професия IT Специалист

Презентацията цели да запознае младите хора с още една възможност за реализация в България, а именно в сферата на Информационните Технологии. Ще се опитаме да отговорим на всички въпроси, свързани със създаването на софтуер, като например: • Как се правят софтуерните продукти? • Какви са ролите на хората, участващи в този процес и каква подготовка и умения се изискват за всяка роля? • Какво трябва да направя, ако искам да стана ИТ специалист? • С какво се занимава Axway и какви възможности за кариерно развитие предоставя?

Основната ни цел е да провокираме интерес към ИТ професиите и да помогнем в професионалното ориентиране на учениците.