Code Week Бъдещето е код
март – май и октомври – декември

Информация, информационни технологии и отворения код

11 май, гр. Пловдив
Организирано от CSC Bulgaria

Всички събития

гр. Пловдив, Бул. Руски 50, Пловдив

Описание

Представяне на това какво е да си програмист и администратор и ролята на информацията и информационните технологии. Запознаване с отворения код и общностите около него.