Code Week Бъдещето е код
март – май и октомври – декември

Събитие на 29.06.2015 в Природоматематическа гимназия "Академик Иван Гюзелев"

29 юни, гр. Габрово
Организирано от КПМГ България

Всички събития