Code Week Бъдещето е код
март – май и октомври – декември

Събитие на 18.06.2015 в ПМГ "Акад. проф. д-р Асен Златаров"

18 юни, гр. Ботевград
Организирано от КПМГ България

Всички събития