Code Week Бъдещето е код
март – май и октомври – декември

Професия IT, кой кой е в софтуерната компания

12 ноември, гр. София
Организирано от Nemetschek

Всички събития

гр. София, общ. Столична, обл. София град, София, пк 1113, ул. "Райко Алексиев", № 48

Описание

Кратък обзор на професията “програмист”. Какъв е цикъла на живот на един софтуерен продукт и какви функции изпълнява всеки един от хората, които го създават. Събитието ще се проеде от 13:30 до 14:10 с учениците от 10-ти и 11-ти клас.