Code Week Бъдещето е код
март – май и октомври – декември

Представяне на възможностите за обучение и работа в ИТ сферата пред ученици 10-12 клас.

30 ноември, гр. Гоце Делчев
Организирано от Micro Focus

Всички събития

гр. Гоце Делчев, обл. Благоевград, гр. Гоце Делчев, ул. "Скопие", 4

Описание

Служители на фирма Micro Focus APM ще представят пред ученици от ПМГ - Гоце Делчев възможностите за обучение и работа в ИТ сферата. Главната цел е учениците да се запалят по идеята да станат част от една от най - бързо развиващите се и перспективни сфери за работа.