Code Week Бъдещето е код
март – май и октомври – декември

Защо и как да започнем работа в ИТ Сферата

30 ноември, гр. Шумен
Организирано от ИТ Таланти

Всички събития