Code Week Бъдещето е код
март – май и октомври – декември

Събитие на 27.11.2015 в 23 СОУ "Фредерик Жолио-Кюри"

27 ноември, гр. София
Организирано от Micro Focus

Всички събития

гр. София, общ. Столична, обл. София град, бул. "Ситняково"№21

Описание

Дата: 27.11.2015

Начален час: 9:10ч

Място: Кабинет по информатика

Аудитория: Ученици от 9 клас

Теми от лекцията и дискусията: 1. Запознаване с инициативата БЪДЕЩЕТО Е КОД 2. Обща история на ИТ 3. Истината 4. Детайли в структурирането на работата в един обичаен ИТ проект, подкрепени с много примери 5. Кратък обзор на учебнте заведения, предлагащи образование в сферата на ИТ 6. Кратък преглед на различните типове професии, свързани с ИТ сферата и програмирането