Code Week Бъдещето е код
март – май и октомври – декември

Събитие на 07.12.2015 в ПМГ "Добри Чинтулов"

07 декември, гр. Сливен
Организирано от Micro Focus

Всички събития

гр. Сливен, ул. "Великокняжевска" 1

Описание

Предстоящата лекция цели да запознае учениците от ПМГ “Добри Чинтулов” - Сливен с многообразието от професии в ИТ сектора и възможностите за обучение и развитие. Ще бъдат дадени отговори на въпросите “Какво представлява една ИТ компания?”, “Трудно ли се става ИТ?” и т.н. Главният ни стремеж е да събудим интерес у младите хора към ИТ сферата, като една от най-перспективните и прогресиращи среди за работа днес.