Code Week Бъдещето е код
март – май и октомври – декември

Събитие на 07.12.2015 в Професионална гимназия по икономика "Професор доктор Димитър Табаков"

07 декември, гр. Сливен
Организирано от Micro Focus

Всички събития

гр. Сливен, кв. "Сини камъни"

Описание

Предстоящата лекция цели да запознае учениците от Професионална гимназия по икономика “Професор д-р Димитър Табаков” - Сливен с многообразието от професии в ИТ сектора и възможностите за обучение и развитие. Ще бъдат дадени отговори на въпросите “Какво представлява една ИТ компания?”, “Трудно ли се става ИТ?” и т.н. Главният ни стремеж е да събудим интерес у младите хора към ИТ сферата, като една от най-перспективните и прогресиращи среди за работа днес.