Code Week Бъдещето е код
март – май и октомври – декември

Бъдещето е КОД

10 декември, гр. София
Организирано от Nemesis Software

Всички събития

гр. София, общ. Столична, обл. София град, бул. "Ген. Михаил Д. Скобелев" № 58

Описание

Ще бъдат разказани редица фактори влияещи за реализацията в ИТ сектора, защо да търсим реализация точно в този сектор, какви са вариантите за реализация, как е най-лесно да успеем и всъщност какво ни е нужно на професионално и на лично ниво.

Най-общо ще разгледаме следните теми: 1. Защо да работим в ИТ сектора 2. Какво можем да работим в ИТ сектора 3. Как “работи” ИТ сектора всъщност. 4. Какво ни е нужно за сме част от ИТ сектора. 5. Как да сме сигурни, че ще се реализираме успешно в ИТ сектора.

Всички теми ще бъдат разгледани с примери от моя личен опит или опита на хора, с които съм работил.