Code Week Бъдещето е код
март – май и октомври – декември

Бъдещето е код. Десетокласници представят свои малки програми

12 октомври, гр. Трявна
Организирано от СОУ „П. Р. Славейков“, Трявна

Всички събития

гр. Трявна, обл. Габрово, ул."Ангел Кънчев" № 19

Описание

Дата: 12 октомври 2015г.

Място: Компютърна зала №2 в СОУ „Петко Рачев Славейков“, гр. Трявна

Час по информатика

Група: 10 клас

Брой ученици в групата: 13

Час: 8:00 до 09:40

Обобщителен преговорен урок за синтаксис и семантика на езика за програмиране C++

Всеки ученик през предходната година е усвоил няколко елементи от езиковите конструкции, реализиращи несложни алгоритми на C++. Тези знания и умения са приложени в тренировъчната система на българския сайт за ученици http://arena.maycamp.com/ Учениците притежават индивидуални регистрации и история на изпратените решения на алгоритмични задачи от състезателно програмиране за група Е, начинаещи.

Всеки е демонстрирал своя сорс код по изпратено решение от миналата година и е готов да защитава идеята си пред групата.

Начинанието по практикуване на задачи от системата на Арената продължава и през първия срок на учебната 2015-2016 година.

Групата е в пряко съревнование с останалата половина от паралелката, които също изучават информатика при същия преподавател и в сходни условия за изпращане на код по задачи от същия сайт.

Равносметката предстои в края на месец януари.