Code Week Бъдещето е код
март – май и октомври – декември

$future === $todays_actions

29 февруари, гр. Велико Търново
Организирано от Dev Labs

Всички събития

  • 29 февруари 2016 г.
  • Йордан Енев
  • jordantoen@gmail.com
  • ЧПГ "АК - Аркус"
  • гр. Велико Търново, ул.“Драгоман“ № 16
гр. Велико Търново, ул.“Драгоман“ № 16

Описание

Тема

Вашето утре зависи от действията ви днес.

Съдържание

Ретроспекция, в която ще споделя кога и как съм започнал, какво ме е мотивирало и къде съм сега.

Целева аудитория

10-12 клас