Code Week Бъдещето е код
март – май и октомври – декември

Събитие на 27.05.2016 в Професионална гимназия по икономика "Г.С.Раковски"

27 май, гр. Ямбол
Организирано от Micro Focus

Всички събития

гр. Ямбол, ул."Пирин"№4

Описание

Предстоящата лекция цели да запознае учениците от Професионална гимназия по икономика “Г.С.Раковски” - Ямбол с многообразието от професии в ИТ сектора и възможностите за обучение и развитие. Ще бъдат дадени отговори на въпросите “Какво представлява една ИТ компания?”, “Трудно ли се става ИТ?” и т.н. Главният ни стремеж е да събудим интерес у младите хора към ИТ сферата, като една от най-перспективните и прогресиращи среди за работа днес.