Code Week Бъдещето е код
март – май и октомври – декември

Събитие на 27.05.2016 в Математическа гимназия "Атанас Радев"

27 май, гр. Ямбол
Организирано от Micro Focus

Всички събития

очаква потвърждение от учебното заведение

гр. Ямбол, ул."Цар Иван Александър" 14

Описание

Предстоящата лекция цели да запознае учениците от Математическа гимназия “Атанас Радев” - Ямбол с многообразието от професии в ИТ сектора и възможностите за обучение и развитие. Ще бъдат дадени отговори на въпросите “Какво представлява една ИТ компания?”, “Трудно ли се става ИТ?” и т.н. Главният ни стремеж е да събудим интерес у младите хора към ИТ сферата, като една от най-перспективните и прогресиращи среди за работа днес.