Code Week Бъдещето е код
март – май и октомври – декември

Роли и развитие в IT сектора

08 юни, гр. София

Всички събития

  • 08 юни 2016 г.
  • Стефан Кръстев
  • stefankrastev@abv.bg
  • ЧСОУ Свети Георги
  • гр. София, общ. Столична, обл. София град, бул. Никола Вапцаров 47
гр. София, общ. Столична, обл. София град, бул. Никола Вапцаров 47

Описание

Какво означава да си програмист, ръководител на екип или ръководител на продукт? Какво е свободен софтуер?

Начален час: 14:50