Code Week Бъдещето е код
март – май и октомври – декември

Какво е да работиш като програмист?

06 декември, гр. Ямбол
Организирано от Цюлке Инженеринг EООД

Всички събития

гр. Ямбол, ул. "Битоля" 35

Описание

Заедно с Александър Попов ще ви споделим какво е да работиш като програмист и какви са различните сфери на развитие в IT индустрията.

Начало: 10:40

5-7 клас