Code Week Бъдещето е код
март – май и октомври – декември

Програмиране - Myth busters edition

13 май, гр. София
Организирано от Treasury Intelligence Solutions

Всички събития

гр. София, общ. Столична, обл. София град, ул. "Люботрън" №12, кв. Лозенец

Описание

Ще си говорим за митовете и легендите около програмирането като професия. Какво е нужно, какво не, за да станем такива.