Code Week Бъдещето е код
март – май и октомври – декември

Работа в ИТ сферата - предимства, факти, заблуди.

02 март, гр. Видин
Организирано от Цюлке Инженеринг EООД

Всички събития

гр. Видин, ул. "П. Р. Славейков" №28

Описание

Начален час - 10:05 в Евроклуба. Целева група - всички класове в гимназията. Теми - какво е да се работи в ИТ сферата, кои са предимствата и какви са ролите. Какви може да са грешните представи за индустрията. Цел - запознаване със средата и агитация за професионално ориентиране към сферата.