Code Week Бъдещето е код
март – май и октомври – декември

Защо е важно да разбираме от програмиране

11 май, гр. Ямбол
Организирано от OrderDynamics

Всички събития

гр. Ямбол, ул."Пирин"№4

Описание

Една лекция за това защо е важно да разбираме от програмиране дори и да не се занимаваме с това в бъдеще и какви позитиви може да ни донесе това.