Code Week Бъдещето е код
март – май и октомври – декември

Защо е важно да разбираме от програмиране

15 май, гр. Ямбол
Организирано от OrderDynamics

Всички събития