Code Week Бъдещето е код
март – май и октомври – декември

Бъдещето е код

07 май, гр. София
Организирано от SmartIT

Всички събития

гр. София, общ. Столична, обл. София град, ул. "Софийски герой" 28

Описание

Здравейте, предлагам началния час да бъде 10:10, в зависимост от аудиторията е възможно да проведем срещата по-скоро под формата на дискусия отколкото като лекция за да бъде по-интересна. На срещата ще разкажа малко за себе си - как станах програмист, какво правя в момента, какво всъщност е програмирането, какви са тенденциите и се надявам присъстващите да взимат участие и да задават свободно въпроси за да стане една интересна и продуктивна дискусия.