Code Week Бъдещето е код
март – май и октомври – декември

Разговор за най-новите IT технологии,мястото им в бизнеса и живота и ролята на програмистите - начинаещи и напреднали в тях.

28 май, гр. Сливен
Организирано от Сикаморе и сие ООД

Всички събития

гр. Сливен, ул. "Великокняжевска" 1

Описание

28 май 2015.

Кабинет в ПМГ Добри Чинтулов - Сливен.

Един учебен час. Продължение след часовете или в друг ден !