Code Week Бъдещето е код
март – май и октомври – декември

Мобилни технологии

22 май, гр. Варна
Организирано от MentorMate

Всички събития

очаква потвърждение от учебното заведение

гр. Варна, Колони 10

Описание

Здравейте,

Начален час: час по информатика Зала: Кабинет по информатика Целева група: 6-7 клас

Темата ще бъде “Мобилни технологии”. Децата ще бъдат въведени в мобилните технологии. Ще бъдат изброени различните платформи и среди за разработка на софтуер, ще бъдат запознати с някои методи. Ще се говорят по- общи неща, защото се предполага че нямат нужните познания да се задълбочи сериозно в самото програмиране. Идеята на презентацията ще бъде да се запознаят със самия процес, възможностите, приложението на всяка една разработена програма и тн.

Благодаря