Code Week Бъдещето е код
март – май и октомври – декември

Професия IT Специалист

29 май, гр. София
Организирано от VMware

Всички събития

  • 29 май 2015 г.
  • Ангел Тодоров
  • atodorov@axway.com
  • 125 СОУ "Проф. Боян Пенев"
  • гр. София, общ. Столична, обл. София град, ж. к. Младост 1, ул. "Никола Генадиев" №1
гр. София, общ. Столична, обл. София град, ж. к. Младост 1, ул. "Никола Генадиев" №1

Описание

Професия IT Специалист

Презентацията цели да запознае младите хора с още една възможност за реализация в България, а именно в сферата на Информационните Технологии. Ще се опитаме да отговорим на всички въпроси, свързани със създаването на софтуер, като например: • Как се правят софтуерните продукти? • Какви са ролите на хората, участващи в този процес и каква подготовка и умения се изискват за всяка роля? • Какво трябва да направя, ако искам да стана ИТ специалист? • С какво се занимава Axway и какви възможности за кариерно развитие предоставя?

Основната ни цел е да провокираме интерес към ИТ професиите и да помогнем в професионалното ориентиране на учениците.