Code Week Бъдещето е код
март – май и октомври – декември

Бъдещето е код

15 май, гр. София
Организирано от Experian

Всички събития

  • 15 май 2015 г.
  • Радослав Джиджов
  • dzhidzhov@gmail.com
  • 157 ГИЧЕ "Сесар Вайехо"
  • гр. София, общ. Столична, обл. София град, ул. Слатинска 35
гр. София, общ. Столична, обл. София град, ул. Слатинска 35

Описание

Кодирането и неговото настояще и бъдеще