Code Week Бъдещето е код
март – май и октомври – декември

Какво означава тестер на софтуер?

15 май, гр. София
Организирано от MentorMate

Всички събития

  • 15 май 2015 г.
  • Teodora Yankova
  • teodora.yankova@mentormate.com
  • ЧСОУ Свети Георги
  • гр. София, общ. Столична, обл. София град, бул. Никола Вапцаров 47
гр. София, общ. Столична, обл. София град, бул. Никола Вапцаров 47

Описание

“Какво означава тестер на софтуер?” представена от Теодора Янкова от МенторМейт България

час: 12:30 при 6-ти клас