Code Week Бъдещето е код
март – май и октомври – декември

бъдещето е код - презентация

15 май, гр. София
Организирано от ScaleFocus

Всички събития

  • 15 май 2015 г.
  • Александър Маринов
  • amarinov@gmail.com
  • 157 ГИЧЕ "Сесар Вайехо"
  • гр. София, общ. Столична, обл. София град, ул. Слатинска 35
гр. София, общ. Столична, обл. София град, ул. Слатинска 35

Описание

Презентация на тема “Бъдещето е код”

14.30ч - 15.10ч. презентация в 10г клас 15.20ч. - 16.00ч. презентация в 10д клас