Code Week Бъдещето е код
март – май и октомври – декември

Правила за поведения в цифровият свят. Изграждане на цифрова хигиена.

25 май, с. Трудовец
Организирано от ФайнДейс ООД

Всички събития

очаква потвърждение от учебното заведение

с. Трудовец, общ. Ботевград, обл. София област, ул. "Черковна" №3, п.к.2160

Описание

Целта на събитието е да разкажем на учениците 5-7 клас за правилата за поведение в цифровото пространство и да поставим основите на разбирането - как реалния човек и човешки ценности се променят в цифровия свят. Базови познания по кибер престъпност и идентифициране на заплахи.