Code Week Бъдещето е код
март – май и октомври – декември

Как да направим кариера в ИТ? Какво е ИТ?

27 май, гр. Велико Търново
Организирано от Microsoft

Всички събития

очаква потвърждение от учебното заведение

  • 27 май 2015 г.
  • Теодора Върбанова
  • teodorav@microsoft.com
  • СОУ "Емилиян Станев"
  • гр. Велико Търново, гр. Велико Търново, ул. "Мария Габровска" №1
гр. Велико Търново, гр. Велико Търново, ул. "Мария Габровска" №1

Описание

Целева аудитория са ученици от 9-11 клас. До 30 ученици с интерес в сферата на ИТ и икономиката. Лекция под формата на беседа за възможните кариерни пътеки в сферата на новите технологии