Code Week Бъдещето е код
март – май и октомври – декември

Как да направим кариера в ИТ? Какво е ИТ?

27 май, гр. Велико Търново
Организирано от Microsoft

Всички събития

гр. Велико Търново, ул. "Панарет Рашев" №24,

Описание

Целева аудитория са ученици от 9-11 клас. До 30 ученици с интерес в сферата на ИТ и икономиката. Лекция под формата на беседа за възможните кариерни пътеки в сферата на новите технологии