Code Week Бъдещето е код
март – май и октомври – декември

Как да направим кариера в ИТ? Какво е ИТ?

28 май, гр. Велико Търново
Организирано от Microsoft

Всички събития

  • 28 май 2015 г.
  • Теодора Върбанова
  • teodorav@microsoft.com
  • ЧПГ "АК - Аркус"
  • гр. Велико Търново, ул.“Драгоман“ № 16
гр. Велико Търново, ул.“Драгоман“ № 16

Описание

Целева аудитория са ученици от 9-11 клас. До 30 ученици с интерес в сферата на ИТ и икономиката. Лекция под формата на беседа за възможните кариерни пътеки в сферата на новите технологии