Code Week Бъдещето е код
март – май и октомври – декември

Как да направим кариера в ИТ? Какво е ИТ?

29 май, гр. Елена
Организирано от Microsoft

Всички събития

  • 29 май 2015 г.
  • Теодора Върбанова
  • teodorav@microsoft.com
  • СОУ "Иван Н. Момчилов"
  • гр. Елена, обл. Велико Търново, улица „Паисий Хилендарски” №2
гр. Елена, обл. Велико Търново, улица „Паисий Хилендарски” №2

Описание

Целева аудитория са ученици от 9-11 клас. До 30 ученици с интерес в сферата на ИТ и икономиката. Лекция под формата на беседа за възможните кариерни пътеки в сферата на новите технологии