Code Week Бъдещето е код
март – май и октомври – декември

Професионална гимназия по селско стопанство
гр. Чирпан

Вижте списъка с всички учебни заведения.

Събития

Все още няма потвърдени събития в това учебно заведение. Влезте като лектор, за да създадете събитие.

Информация за учебното заведение

 • Професионална гимназия по селско стопанство
 • Стара Загора
 • Чирпан
 • Чирпан
 • бул. "Георги Димитров" 78
гр. Чирпан, обл. Стара Загора, бул. "Георги Димитров" 78

Информация за участие

 • Не, остаряла е — профилът е обновен за последен път преди над 9 години.
  • Информатика
  • Проектор и място, на което да се прожектира
  • Озвучителна система
 • Друго (моля отбележете в забележки)
 • Четвъртък, 16 октомври, първа смяна

Лице за контакт

Влезте като лектор, за да видите данните за контакт за това учебно заведение и пълния му профил, както и за да може да създадете събитие.

Вход като лектор