Code Week Бъдещето е код
март – май и октомври – декември

Професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологиии "Проф. д-р Асен Златаров"
гр. Шумен

Вижте списъка с всички учебни заведения.

Събития

Все още няма потвърдени събития в това учебно заведение. Влезте като лектор, за да създадете събитие.

Информация за учебното заведение

 • Професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологиии "Проф. д-р Асен Златаров"
 • Шумен
 • Шумен
 • Шумен
 • ул. "Деде Агач 7А"
гр. Шумен, ул. "Деде Агач 7А"

Информация за участие

 • Не, остаряла е — профилът е обновен за последен път преди около 9 години.
  • Информатика
  • Информационни технологии
  • Час на класа
  • Проектор и място, на което да се прожектира
  • Жичен интернет достъп
  • Безжичен интернет достъп (WiFi)
  • Компютри за учениците
  • Озвучителна система
 • Друго (моля отбележете в забележки)
 • Четвъртък, 16,23,30 април първа смяна;
  Четвъртък, 7 май първа смяна

Лице за контакт

Влезте като лектор, за да видите данните за контакт за това учебно заведение и пълния му профил, както и за да може да създадете събитие.

Вход като лектор